Homepage

Welkom bij huisartsenpraktijk van Veenendaal.
We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde dag kan worden geholpen. We starten dan ook meestal met een lege agenda. Door de drukte vult deze zich echter snel. Daarom hebben wij de volgende regel: belt U voor 10.00 uur dan wordt U altijd dezelfde dag geholpen. Belt U na 10.00 uur dan zal de assistente U naar de klachten vragen en in samenspraak met U en de situatie van de agenda bepalen wanneer U terecht kunt bij uw huisarts of andere hulpverlener. Op woensdag werkt per 2016 dokter Heijnen. Zij kan goed spiraaltjes plaatsen. Bovendien zijn wij nu woensdag de hele dag geopend. Service voor de patienten!

Per 9 juni hebben wij een proef lopen waarbij enkele maanden op maandagmiddag van half twee tot half vier echografische onderzoeken worden verricht op onze praktijk door een radiologisch specialist. Dit spreekuur hebben wij opgezet in samenwerking met de collega huisartsen en is dan ook toegankelijk voor alle mensen in Udenhout.

De laatste tijd is er onduidelijkheid over de eigen bijdrage. Hoewel de huisarts is vrijgesteld van verplichte bijdrage uit het eigen risico geldt dat niet voor onderzoeken die de huisarts aanvraagt. U kunt dan ook een rekening verwachten (gemiddeld 7 maanden later) als de huisarts laboratoriumonderzoek, rontgenonderzoek of pathologisch onderzoek aanvraagt.

Wij rekenen op Uw hulp om alle hulpverlening in de praktijk zo goed mogelijk af te stemmen op Uw wensen. Leest U gerust verder op onze website. Nieuwe patienten zijn van harte welkom. Heeft U vragen of opmerkingen zien wij U graag tegemoet.

Welkom op onze praktijk!